Amenzi de până la 50.000 lei pentru români.

Se întâmplă chiar la graniță. Legea se aplică de astăzi. Este vorba de o Hotărârea de Guvern adoptată săptămâna trecută. Mai exact, toate persoanele trebuie să-l declare autorităților competente din statul membru prin care aceștia intră sau ies din Uniunea Europeană un anumit lucru.

Este vestea momentului pentru românii care pleacă sau intră în țară. Persoanele care transportă numerar în valoare de peste 10.000 euro, trebuie să-l declare autorităților competente din statul membru prin care aceștia intră sau ies din Uniunea Europeană. Ei sunt obligați să-l pună la dispoziția lor pentru control.

În cazul în care nu vor face acest lucru, pot încasa amenzi usturătoare. E vorba de amenzi cuprinse între 3.000 – 50.000 lei, dar nu mai mult de 60% din valoarea numerarului nedeclarat. Măsura se aplică începând de sâmbătă și are în vedere o hotărârea de Guvern adoptată săptămâna trecută.

Conform legislației, constituie contravenție neîndeplinirea obligaţiei de declarare a numerarului însoţit sau a obligaţiei de informare cu privire la numerarul neînsoţit. De subliniat că numerarul neînsoțit înseamnă numerarul care constituie o parte a unui transport care nu este însoțit de un purtător.

Amenzi de până la 50.000 lei pentru români

La stabilirea valorii numerarului nedeclarat se ia în considerare cursul de schimb utilizat de autoritatea vamală potrivit reglementărilor vamale.

În cazul în care banii în numerar neînsoțiti în valoare de 10.000 euro sau mai mult intră sau iese din Uniune, autoritățile competente ale statului membru prin care numerarul intră sau iese din Uniune pot să solicite expeditorului sau destinatarului numerarului sau unui reprezentant al acestora să facă o declarație de informare în termen de 30 de zile.

Autoritățile pot reține numerarul până când expeditorul sau destinatarul ori un reprezentant al acestora face declarația de informare. Obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit nu se consideră îndeplinită în cazul în care declarația nu este făcută până la expirarea termenului, informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau dacă numerarul nu este pus la dispoziție pentru control.

Ce a stabilit Guvernul

Ce se va întâmpla la graniță? Hotărârea pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006n temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României a adoptat prezenta hotărâre. Astfel, regulamentul de aplicare a Codului vamal al României se modifică și precede că numerarul însoțit sau neînsoțit se declară autorităţii vamale, conform prevederilor acestui regulament și actelor delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană în condițiile prevăzute de acesta.

Instrucțiuni privind depunerea declarațiilor, modelul și modul de emitere a deciziei autorității vamale se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La alineatul patru se spune clar că „informațiile prevăzute la art. 18 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului se transmit Comisiei Europene de Direcția Generală a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”


→ Recuperează până la 3500 euro dacă ai muncit în Germania în ultimii 4 ani<