Conform unei inițiative legislative, care ar putea fi adoptată în curând de Camera Deputaților, statul român, prin autoritățile de la nivel central și local, va putea acorda ajutoare de urgență, în bani sau în natură, celor care au fost afectați de epidemii sau de alte calamități.

Ajutor pentru persoanele afectate de calamități și epidemii

Conform proiectului, Guvernul și primăriile vor putea acorda ajutoare de urgență, în bani sau în natură, oamenilor care se află în situații de necesitatea cauzate de epidemii, calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori de alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială. În plus, autoritățile locale vor putea acorda aceste ajutoare de urgență inclusiv în caz de deces, în ţară sau în străinătate.

Oamenii vor primi ajutor în baza cererii și declarației pe proprie răspundere a unui membru de familie sau a unei persoane, dar va avea loc și o anchetă socială care va certifica existența situațiilor de necesitate ori, după caz, a situațiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.

Cum se vor acorda ajutoarele

Ajutoarele se vor stabili, fie prin hotărâre a Guvernului, fie prin hotărâre a consiliului local. Ajutorul respectiv va cuprinde și metodologia ori procedura sau condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență, iar fondurile necesare pentru plata lor vor fi suportate din bugetul de stat sau din bugetul local.

Vești importante pentru acești români! Vor primi ajutoare de la stat în cazul în care pățesc acest lucru

În plus, conform propunerii legislative, aceste ajutoare nu vor fi supuse impozitului pe venit şi nu se vor lua în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul de stat.

Ce se va întâmpla dacă o persoană care primește ajutor moare

În cazul în care o persoană dintr-o familie care deja beneficiază de ajutor social mioare, primarii vor putea dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Acești bani se vor acorda, conform prevederilor, proiectului „unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea”.

Dacă acest proiect va ajunge să se aplice, Guvernul va trebui să modifice, potrivit prevederilor acestuia, la propunerea Ministerului Muncii, și normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Mare atenție. Pentru ca aceste reguli să intre în vigoare va trebui ca proiectul să fie adoptat și de Camera Deputaților, care este for decizional în acest context.


→ Recuperează până la 3500 euro dacă ai muncit în Germania în ultimii 4 ani<